Landschapsontwerp

Landschap en stad

Als landschapsontwerper denk ik mee aan ieders buitenruimte. Voor steden zoals de Gemeente Utrecht en Deventer met randwegen, woonwijken, buurtparkjes, straten, als ook in het buitengebied voor bijvoorbeeld erfontwikkelingen, rood-voor-rood, laanherstel bij N-wegen en visies voor landgoederen.

Zonnevelden

Bij adviesbureau Eelerwoude en als ZZP’er heb ik gewerkt aan eerste verkennende schetsen en rapportages voor diverse zonnevelden. Daarbij horen ook doorsnede-profielen en referentiebeelden van landschapselementen.

Projecten

Landschapsontwerp van knooppunt naar Liniepark Rijnsweerd

Snelwegverbreding als kans voor natuur en recreant: een landschapspark op de grens van stad en land, onder knooppunt Rijnsweerd.

Onderzoek naar windenergie op land

Voor Landschapsbeheer Nederland heb ik onderzoek gedaan naar windturbines in het Nederlandse (sociale) landschap. De organisatie wilde meer informatie over dit onderwerp zodat ze er hun eigen visie over konden vormen. Mijn rapport geeft inzicht in discussiepunten over zowel de landschappelijke als maatschappelijke impact, en diende daarnaast als inspiratiebron voor de acceptatie en inpassing in […]

Zonnevelden voor duurzame energie en duurzaam landschap

Bij adviesbureau Eelerwoude heb ik gewerkt aan diverse zonnevelden. Van een prille verkenning van de mogelijkheden op de plek, tot een uitwerking van de hoeveelheid zonnepanelen en de plantensoorten aan de randen van het veld. Hier een voorbeeld in een tussentijdse ontwerpfase. Lees hieronder wat een veld vol zonnepanelen kan opleveren voor de omgeving, behalve […]