Landschapsontwerp van knooppunt naar Liniepark Rijnsweerd

Samen met anderen van Werkgroep Sandwijck, Utrechts Landschap, IVN De Bilt e.o., omwonenden en andere belanghebbenden werk ik aan Liniepark Rijnsweerd.

Als knooppunt Rijnsweerd dan toch verbouwd gaat worden, dan zien wij een aantal kansen. Ik heb ze in kaart en beeld gebracht en gepresenteerd aan Rijkswaterstaat en andere geïnteresseerden.

Eerst deze kans pakken

Er zijn twee ingrepen die direct met de verbouwing van de snelwegen meegenomen moeten worden. Die kans ligt er nu. Twee ingrepen zijn het begin om het landschap weer toegankelijk te maken, voor mens en dier.

  • Maak een onderdoorgang voor fietsers en wandelaars tussen Rijnsweerd en De Uithof (USP).
  • Sloop het viaduct van de Varkensbocht niet. Richt het in voor recreanten en kleine dieren. Dit verbindt de Hoofddijk en de Oostbroekselaan met elkaar, net als vroeger voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Zo ontstaat een groene fietsroute langs de oostkant van Utrecht door de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

En dan…

Nadat het knooppunt verbouwd is voor een hopelijk betere verkeersdoorstroming, kunnen ook andere cultuurhistorische waarden hersteld worden. Het landschap wordt weer herkenbaar voor deze plek door de slagenverkaveling in het natte landschap terug te brengen en te hinten naar de landgoederen. Vanzelfsprekend verhoogt dit de natuurwaarden enorm. Ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan hier duidelijk zichtbaar gemaakt worden tegelijk met het verruimen van de waterbergingscapaciteit. Voor een doorkijkje naar de Dom hoef je zelfs niks te doen. Het resultaat is daarnaast dat snelweggebruikers zich beter kunnen oriënteren, omwonenden en werkenden hebben er een landschapspark bij om ommetjes te maken, en iedereen heeft zicht op de ongestoorde natuur aan de noordoostkant van de snelweg.
Het kan nog gefaseerd gerealiseerd worden ook.

Lees nog meer en inspireer op: www.facebook.com/linieparkrijnsweerd/
Lees het artikel in De Vierklank.

Vierklank interview Liniepark Rijk en Milja

Interview met Rijk van Oostenbrugge en mij in de krant van De Bilt.